Användarvillkor

Välkommen till Lucky Cats & Dogs!

Lucky Cats & Dogs är en Community med förmedling av tjänster som gör att personer med samma djurintresse kan komma i kontakt med varandra, samt för branschleverantörer att skicka erbjudanden till medlemmarna. Dessa villkor gäller för din användning av Lucky Cats & Dogs.

Vi debiterar dig som medlem i Nörd och Engagerad en årsavgift. Du som köper en Engångstjänst betalar ett engångsbelopp per gång du köper en tjänst av Cats & Dogs. Företag och organisationer som blir medlemmar kan visa annonser om deras produkter och tjänster och betalar en månads- eller årsavgift. Månads- och årsavgifterna regleras årligen.

Som privat medlem godkänner du genom att använda våra produkter att vi kan visa dig annonser som vi tror är relevanta för dig och dina intressen. Vi använder de personuppgifter du anger till oss för att lättare fastställa vilka annonser vi ska visa dig.

Vi varken delar eller säljer dina personuppgifter till tredjepart och vi varken delar eller säljer information som direkt identifierar dig (t.ex. namn, e-postadress eller annan kontaktinformation) med någon (inkl. annonsörer) såvida du inte ger oss specifikt tillstånd efter förfrågan. Istället kan annonsörer informera oss om saker som vilken slags målgrupp de vill ska se deras annonser, och vi visar de annonserna för personer som eventuellt är intresserade. Vi förser annonsörerna med rapporter om vilket resultat deras annonser uppnår, vilket hjälper dem att förstå hur personer interagerar med innehållet.

Vår data- och integritetspolicy
När du registrerar dig på Lucky Cats & Dogs samlar vi endast in de personuppgifter om dig som vi behöver för att du ska få en så relevant upplevelse av Lucky Cats & Dogs som möjligt. Alltså för att delge dig information från Lucky Cats & Dogs som är relevant och fastställa vissa av de annonser som du ser och tillhandahålla alla andra tjänster som finns på Lucky Cats & Dogs. När du avslutar ditt medlemskap i Lucky Cats & Dogs behåller vi dina uppgifter i två månader. Du kan, när du vill, be om att få dina uppgifter raderade genom att sända oss ett mejl och be om det.

Communityregler för Lucky Cats & Dogs
Vårt mål är att ge hund- och kattägare möjlighet att skapa gemenskap kring sina husdjur. Samt att öka statusen på hundars- och katters status i samhället. I allt vi gör har vi hundars- och katters välmående i fokus. Vi följer de riktlinjer som Länsstyrelsen har för god djurhållning av hundar och katter och de finns att läsa om i sin helhet på Jordbruksverkets hemsida.

På vårt Community står vi för De mänskliga rättigheterna. De gäller för var och en, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. Alla människors lika värde betyder att man behandlar varje människa med respekt.

Alla typer av diskriminering, personpåhopp samt lagbrott som exempelvis delning av bilder som är integritetskränkande eller olagliga, medför omedelbar avstängning från Communityn tillsvidare och vi betalar inte tillbaka årsavgiften.

Om du som medlem, genom dig själv eller ditt företag eller organisation på Lucky Cats & Dogs, upptäcker något eller flera av nedanstående:

Missförhållanden hos en hund- eller kattägare där man bryter mot god djurhållning och/eller våra Communityregler

Dom för misshandel eller vårdslöshet mot djur av annan medlem

Brott mot de mänskliga rättigheterna och/eller personpåhopp, brott mot integriteten, diskriminering

Så ska du i första hand anmäla det som gäller djuren, enligt Länsstyrelsens regler, till Länsstyrelsen i det län du bor. Det som gäller brott mot människor ska anmälas till polisen. I andra hand ska du anmäla det genom att rapportera det till oss på Lucky Cats & Dogs. Vi på Lucky Cats & Dogs gör en bedömning på varje individuellt inrapporterat ärende om det är så att man brutit mot våra Community regler. Spara bevis, fota av bilder och dialoger. Vi stänger av medlemmar från vårt Communty med omedelbar verkan och tillsvidare om man inte följer våra regler. Vi betalar inte heller tillbaka årsavgiften om du blir avstängd på grund av regelbrott mot våra Community regler.

Regler och anvisningar för hund- och kattvakter på Lucky Cats & Dogs
Alla Nördmedlemmar kan bli hund- och kattvakter samt får sälja sina övriga hund- och kattjänster (kloklippning, medicingivning m.m.) via Lucky Cats & Dogs. För att bli hund- eller kattvakt eller sälja övriga hund- och kattjänster på Lucky Cats & Dogs, ska Nördmedlemmar genomgå den grundläggande hund- och/eller kattkursen som är framarbetad av Lucky Cats & Dogs. Kurserna som ges online, får ej delas med någon annan part utan har skapats för Nördmedlemmar av Lucky Cats & Dogs. Varje medlem ska gå sin kurs själv och visa prov på sina egna kunskaper. Provet får göras om hur många gånger man behöver, tills man har blivit godkänd. När man har minst 7 av 10 rätt är man godkänd på kursen. Man kan välja att gå både hund- och kattkursen om man vill och får då ett varsitt emblem för hund- respektive kattvakt på sin profil.

Kursen finns att tillgå på varje Nördmedlems profilsida. Det är helt valfritt att ta uppdrag som hund- och/eller kattvakt efter att man genomgått kurserna. Varje Nördmedlem får själv välja vilka uppdrag man vill ta och kan därmed tacka nej till uppdrag.

Mallar för överenskommelser och frågor till hund/kattägare inför varje uppdrag
Lucky Cats & Dogs rekommenderar alla som tar uppdrag via Lucky Cats & Dogs att använda de två mallarna som heter:

Överenskommelse mellan hund-/kattvakt och hund-/kattägare

Frågor att besvara inför ett uppdrag

Dessa är skapade av Lucky Cats & Dogs för att så långt det går, undvika att olyckshändelser, missförstånd och konflikter uppstår under tiden för uppdraget. Mallarna får ändras så att de passar varje enskilt uppdrag bäst men Överenskommelsen mellan hund-/kattvakt och hund-/kattägare, ifall den är rätt ifylld och påskriven av båda parter, fungerar som vilket annat påskrivet avtal som helst i Sverige och om det bryts av någon part ska det anmälas till och behandlas av polisen.

Lucky Cats & Dogs tar inget ansvar för olyckshändelser, missförstånd eller konflikter som kan ske vid uppdrag som är förmedlade via Lucky Cats & Dogs.

Priser
Priserna för tjänsterna som man ger som hund- och/eller kattvakt har ett intervall som är marknadsanpassat och finns redan utmärkta att välja mellan. En riktlinje när man väljer belopp är att de som har lång erfarenhet och utbildning av hundar och katter kan välja det högre beloppet i intervallen och de som är nybörjare det lägre beloppet i intervallen. Lucky Cats & Dogs tar ingen extra avgift utöver medlemsavgiften från hund- och kattvakterna. Hund-/kattvakt och hund-/kattägare sköter betalningen av tjänsterna själva. Det är en överenskommelse varje hund-/kattvakt och hund-/kattägare gör. Allt som hund-/kattvakter tjänar på sina uppdrag går oavkortat till hen själv.

Lucky Cats & Dogs tar inget ansvar för betalningar för produkter, tjänster och annonser mellan medlemmar och kunder i Lucky Cats & Dogs.

Skatter
Lucky Cats & Dogs förmedlar bara tjänster. Men vi uppmuntrar våra medlemmar som tar uppdrag hos oss som hund-/kattvakter (våra uppdragstagare) att använda en betaltjänst (finns att hitta och jämföra på nätet) som hjälper till att räkna ut skatt och moms till skattedeklarationen för de uppdrag man tar via Lucky Cats & Dogs. Man får tjäna upp till en viss summa utan att dra skatt per år. Vad som gäller för varje uppdragstagare och hur mycket varje uppdragstagare ska betala i skatt ska uppdragstagaren själv ta reda på hos skattemyndigheten.

Lucky Cats & Dogs tar inget ansvar för att besluta om belopp som medlem ska betala till Skattemyndigheten för utförda uppdrag eller kontrollera att medlem betalar in skatt för sina tjänster.

Annonsering på Lucky Cats & Dogs
Lucky Cats & Dogs är särskilt måna om att buskuppfödare och smuggeldjur inte får finnas på Lucky Cats & Dogs plattform. All misstanke om sådan försäljning ska rapporteras omedelbart till Lucky Cats & Dogs. Försöker medlemmar eller kunder hos Lucky Cats & Dogs sälja med sådan verksamhet på Lucky Cats & Dogs plattform så bryter de mot våra Communityregler och stängs omedelbart av från vår Community enligt brott mot reglerna.

Annonsering gällande nördmedlemmar
Nördmedlemmar får annonsera endast hund- och/eller kattrelaterade saker. De äger också rätt att annonsera hund- eller kattfoder. Dessa kan annonseras under en bestämd tid för att skänkas, bytas, säljas eller köpas.

Inga levande djur får annonseras av nördmedlemmar. Ingen andra typ av annonsering än ovan nämnda är godkänd av Lucky Cats & Dogs. Medlemmar och kunder på Lucky Cats & Dogs som upptäcker olovlig annonsering på Lucky Cats & Dogs ska omedelbart rapportera detta till Lucky Cats & Dogs.

Lucky Cats & Dogs tar inte ansvar för att annonsering av annat än hund- och/eller kattrelaterade saker sker på Lucky Cats & Dogs plattform.

Annonsering gällande uppfödare och organisationer med medlemskapet Mellan

Endast registrerade uppfödare med stamnamn och organiserade adoptionbyråer, hundstall och katthem och som innehar abonnemanget Mellan och därmed är medlemmar i Lucky Cats & Dogs kan ha uppnått kravet för Lucky Cats & Dogs kriterier för att få omplacera eller sälja levande katter och hundar via Lucky Cats & Dogs.

Kriterierna som ska uppfyllas för varje djur som omplaceras eller säljs på Lucky Cats & Dogs är följande:

De ska inneha medlemskapet Mellan

Djuren ska vara registrerade i en hund- eller kattorganisation. Det betyder att valpar och kattungar som är under registrering inte får säljas på Lucky Cats & Dogs innan de har en utfärdad stamtavla från erkänd svensk och/eller internationell organisation.

Djuren ska vara vaccinerade enligt svenska godkända program för vaccinering av katter och hundar, chippade och veterinärbesiktade (veterinärbesiktningen ska vara högst en vecka gammal och lämnas tillsammans med stamtavla, vaccineringsbevis och kvitto vid köpet.)

För katter gäller dessutom att omplaceringskatter från uppfödare, adoptionsbyråer, katthem eller liknande ska vara kastrerade innan försäljning om de inte säljs till avel. Avelskatter får endast säljas från registrerade uppfödare till andra registrerade uppfödare på Lucky Cats & Dogs.

Gällande fodervärdsavtal för fodervärdar finns på varje befintlig hund- eller kattorganisation och ägare ska använda det fodervärdsavtal som gäller för sin organisation. Blivande fodervärd ska själv kontrollera att rätt fodervärdsavtal används.

Adoptionsbyråer från andra länder än Sverige ska inneha giltigt handelsintyg från jordbruksverket.

Lucky Cats & Dogs tar inte ansvar för att säljarna av levande djur inte uppfyller kriterierna för att få sälja levande djur på Lucky Cats & Dogs. Medlemmar och kunder på Lucky Cats & Dogs som upptäcker olovlig annonsering på Lucky Cats & Dogs ska omedelbart rapportera detta till Lucky Cats & Dogs.